Onder narcose bij de tandarts

Wordt narcose vergoed? 

De kosten voor de narcose bedragen 395 euro per 60 min voor volwassenen
Voor kinderen bedragen de kosten 200 euro per 60 min

Naast de tandheelkundige kosten berekenen wij kosten voor de narcose. Dit hangt af van hoelang de behandeling duurt. De kosten voor de narcose worden helaas niet door de zorgverzekeraars vergoed. U ontvangt altijd een begroting van ons waarop alle kosten vermeld staan. Voor meer informatie maak nu een vrijblijvende afspraak

Doen jullie aan spoed narcose behandelingen? 

Het is helaas niet mogelijk om op hele korte termijn een narcose behandeling te organiseren. Bij veel pijn adviseren wij u om contact op te nemen met een spoed tandarts.

Wat voor behandelingen voeren jullie uit?

Wij kunnen alle behandelingen uitvoeren behalve het plaatsen van implantaten. Onder narcose voeren we alle behandelingen uit die nodig zijn om uw gebit weer gezond te krijgen. Hierdoor hoeft u maar éénmalig onder narcose.

U wilt binnenkort misschien een behandeling onder laten uitvoeren. Hierbij willen wij u nuttige informatie geven over de narcose, mocht u de behandeling willen voortzetten.

Planning van de behandeling:

·        Van de planningsafdeling zult u de datum van de behandeling doorkrijgen. De exacte tijd wordt 1 a 2 dagen van tevoren telefonisch aan u medegedeeld. U wordt verzocht om minimaal 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

Voorbereidingen thuis voor de narcose:

Op de dag van de behandeling gelden voor de narcose de volgende regels:

·        Behandeling voor 12.00u: dan mag u niet meer eten na 00.00u de avond tevoren.

·        Behandeling na 12.00u: dan mag u om 06.00u in de ochtend 1 beschuitje eten.

·        Tot 2 uur voor de operatie mag u alleen water of thee (zonder melk) drinken. Dus de overige dranken zoals koffie, melk of frisdranken mogen niet worden genuttigd.

·        U dient minimaal 6 uur voor de behandeling te stoppen met roken.

·        Als u al een partiële gebitsprothese heeft dan dient deze te worden verwijderd voordat de behandeling onder narcose wordt gestart.

·        Kunst of gel-nagels moeten op minimaal 1 vinger verwijderd zijn.

·        Nagellak moet minstens op 1 vinger verwijderd zijn.

·        Alle sieraden en piercings in de mond het liefst thuis al af doen

Het niet opvolgen van deze adviezen kan vergaande nadelige gevolgen hebben voor uw gezondheid tijdens de behandeling onder narcose. Het is dus geheel in uw belang dat u zich strikt aan deze voorschriften houdt. De behandeling onder narcose zal, om u geen onnodige risico’s te laten lopen voor uw gezondheid, niet worden uitgevoerd als blijkt dat de voorschriften niet zijn nageleefd.

De narcose:

 

Hier volgt een korte uiteenzetting van de stappen die gevolgd zullen worden voor de behandeling onder narcose:

De screening:

Alvorens u onder narcose behandeld kunt worden dient u een uitgebreide medische vragenlijst in te vullen zodat de anesthesioloog uw gezondheidstoestand goed kan inschatten om zo de eventuele risico’s voor u zo laag mogelijk te houden. Zo nodig kunnen er ook aanvullende onderzoeken aangevraagd worden (denk aan een hartfilmpje of bloed laten prikken) of kan er aanvullende informatie opgevraagd worden bij uw huisarts of behandelende specialist.

Pas nadat alle nodige gegevens binnen zijn en beoordeeld door de anesthesioloog kan er goedkeuring gegeven worden voor de behandeling onder narcose. Als de risico’s voor uw gezondheid te hoog blijken, dan kan het zijn dat de anesthesioloog de behandeling onder narcose afkeurt. U dient er rekening mee te houden dat dit ook bij u kan gebeuren.

Monitoring:

Vlak voordat u onder narcose gaat wordt u aangesloten aan de monitor. U krijgt stickers op de borst voor de hartritme controle, een bloeddrukbandje om die om de paar minuten de bloeddruk zal meten en een dopje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten.

Pas nadat deze dingen aangesloten zijn kan de anesthesie starten.

Inbrengen infuus:

Omdat wij totaal intraveneuze anesthesie (TIVA)  toepassen dient er eerst een infuus ingebracht te worden. Dit betekent dat u een prikje zult krijgen in uw hand of onderarm en dat de anesthesiemiddelen rechtstreeks in uw bloedbaan zullen worden toegediend. Als u erg tegen het prikje opziet of angstig bent voor het prikje, dan kunt u als u dat van tevoren aangeeft een receptje meekrijgen om een speciale pleister op te halen bij de apotheek die de huid kan verdoven voordat het prikje wordt uitgevoerd. Als u dan de speciale pleister van tevoren ophaalt en de dag dat u behandelt wordt meeneemt naar de kliniek, dan zal de anesthesioloog de pleister bij binnenkomst op het juiste plekje op uw huid plakken.

Narcosemiddelen:

De middelen die wij gebruiken voor de narcose zijn de uiterst moderne, zeer kortwerkende middelen propofol en remifentanil.  Deze middelen werken zo kort dat na het staken van de toediening u zeer snel weer wakker bent en zeer weinig kans hebt op het ervaren van vervelende bijwerkingen zoals misselijkheid en braken.

De narcose:

Nadat alle monitoring is aangesloten zal via het infuus langzaam de narcosemiddelen worden toegediend. Dit kan een wat prikkend of brandend gevoel in de hand of in de arm geven. Dit kan geen kwaad en trekt vanzelf weer weg. Vlak voordat u wegdoezelt krijgt u nog een kapje voor met zuurstof. Daarna gaat u lekker slapen. Zodra de behandeling klaar is maken wij u weer wakker.

Aangezien wij geheel niet met spierverslappers werken is het volledig uitgesloten dat u tijdens de behandeling wakker wordt maar niet kunt bewegen (zoals in sommige films). Hier hoeft u zich dan ook geheel geen zorgen over te maken.

Bijkomen na de narcose:

Nadat de behandeling klaar is wordt u wakker op de tandartsenstoel. Nadat u wakker bent wordt u met behulp van een rolstoel overgebracht naar een kamer waar u in een relaxstoel nog rustig even bij kunt komen. Uw begeleider of begeleidster mag bij u zijn totdat u voldoende bij bent gekomen om naar huis te gaan. De anesthesioloog zal regelmatig langs lopen om te bepalen of u daar klaar voor bent.

 

Mogelijke risico’s van de narcose:

De anesthesie is vandaag de dag het veiligste specialisme binnen de geneeskunde met de laagste risico’s. Het is zelfs zo veilig, dat het rijden met de auto naar de kliniek gevaarlijker is dan narcose krijgen in de kliniek. Toch zijn er een aantal risico’s die hierna kort zullen worden opgesomd:

·        Tijdens de narcose wordt er m.b.v. instrumenten een buisje via de keel in de luchtpijp ingebracht. Tijdens het inbrengen zou er een beschadiging op kunnen treden aan een of meerdere tanden.

·        Als u onder narcose bent verdwijnen sommige beschermende reflexen, waardoor zure maaginhoud omhoog zou kunnen komen en in de longen lopen. Hierdoor kan er een ernstige longontsteking ontstaan. Vandaar ook dat het zeer belangrijk is dat u zich absoluut aan de nuchter tijden houdt zoals hierboven is beschreven. U verkleint hiermee de kans op complicaties aanzienlijk.

·        Er kunnen bloeddrukschommelingen ontstaan door de anesthesiemiddelen. Wij kunnen dit met medicijnen zeer goed opvangen.

·        Er kan een allergische reactie ontstaan na het inspuiten van de anesthesiemiddelen. Wij kunnen dit met medicijnen zeer goed opvangen.

·        Er kunnen hartritmestoornissen ontstaan door de anesthesiemiddelen. Wij kunnen dit met medicijnen en apparatuur zeer goed opvangen.

·        Er kan, als u daar gevoelig voor bent, een astma-aanval ontstaan door het inbrengen van het buisje in de luchtpijp. Wij kunnen dit met medicijnen zeer goed opvangen. Wel is het belangrijk dat u eventuele medicijnen die u gebruikt voor de longen (zoals pufjes) de dagen en ochtend voor de behandeling altijd goed inneemt en de medicijnen ook altijd meeneemt op de dag van de behandeling.

·        U kunt na de narcose enige misselijkheid ervaren of zelfs braken. Wij kunnen dit met medicijnen over het algemeen zeer goed opvangen.

 

Na de behandeling:

Zodra u voldoende bij bent gekomen en de anesthesioloog goedkeuring heeft gegeven mag u naar huis. Het is voor uw eigen veiligheid van groot belang dat u de volgende regels in acht neemt voordat u naar huis mag:

·        U mag geen autorijden

·        U mag niet alleen naar huis

·        U mag de eerste 24u na de behandeling niet alleen zijn